title

Groupcare - Foreningernes hus

 

Groupcare er rådgiver og it-servicepartner for danske foreninger. Siden 1999 har vi arbejdet med foreningers dagligdag, og ved derfor hvad der er vigtigt og skaber værdi i arbejdet med medlemmerne.

Vi har fokus på nærvær, faglighed og ordentlighed og er funderet på viden om samspillet mellem forening, medlem og it. Vi understøtter foreningens daglige arbejde med en række digitale platforme, bl.a. Membercare til medlemsadministration og Community til facilitering af netværk og vidensdeling.

- Foreningernes hus
Vi stræber efter at blive et Foreningernes hus; et samlingspunkt for foreningsudvikling, foreningskompetencer og rådgivning. Som samlingspunkt vil vi være det naturlige sted for vidensdeling, sparring og netværksdannelse mellem Danmarks foreninger. Som Foreningernes hus vil vi i endnu højere grad understøtte foreningsarbejdet og derfor løbende udvikle nye services og produkter, der giver jer tid til det der tæller - at skabe værdi for jeres medlemmer.

 

Vi arbejder ud fra værdierne:

Nærværende. At være nærværende betyder for os at udvise empati og engagement over for vores kunder, medarbejdere og stakeholders; vi vil være i øjenhøjde og modtagerorienterede.

Ordentlighed. Ordentlighed betyder for os, at man er rettidig og har styr på sine processer; vi vil løbende reflektere over vores systemer og forretningsgange for at sikre gennemtestede produkter og øget værdiskabelse.

Faglighed. Faglighed betyder for os, at vi får sat vores kompetencer i spil, og udnytter vores erfaring med organisationer og foreningers dagligdag; vi vil være nysgerrige efter fag-faglig viden for at udvikle vores kompetencer, og omsætte dem til værdi for foreninger.